Tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

12/06/2020 04:49 PM


Từ ngày 8/6/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Văn phòng BHXH Tỉnh.

Nhằm giúp người dân hiểu và làm quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường truyền thông về nội dung các dịch vụ công trực tuyến do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, lợi ích khi người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân sử dụng, các thao tác đăng ký, thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện truyền thông rộng rãi bằng các phương thức phù hợp.

Văn phòng và các phòng nghiệp vụ có liên quan đến các thủ tục thực hiện theo quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; có phương án rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh truyền thông việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Bảo hiểm xã hội đối với cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và trên Cổng dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội; phối hợp đơn vị sử dụng lao động tiếp tục bổ sung hoàn thiện thông tin số điện thoại di động của người lao động vào Phần mềm Quản lý Thu - Sổ thẻ.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố triển khai việc bố trí nhân sự hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện giao dịch trực tuyến tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện../.

V.H