Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân

05/06/2020 10:49 AM


Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, Tháng BHXH toàn dân lần đầu tiên được triển khai trên phạm vị toàn tỉnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH; theo đó, lấy Tháng Năm là Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân. Để thực hiện có hiệu quả Đề án nêu trên, nhằm tuyên truyền, khuyến khích vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, ngày 23/5/2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Tại Đồng Tháp, Lễ ra quân được trực tuyến tại điểm cầu Bưu điện tỉnh và 11 điểm Bưu điện huyện, thị, thành  phố. Các đội tuyên truyền lưu động đã diễu hành qua các tuyến đường chính, cụm dân cư và tư vấn trực tiếp tại nhà dân, kết quả trong ngày ra quân toàn tỉnh phát triển thêm khoảng 750 người tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách BHXH”; “BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của NLĐ và Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân”; “Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Năm 2017, trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, số người tham gia BHXH tự nguyện của tỉnh là 2.662 người, tăng 756 người, tương ứng tỷ lệ tăng 39,6% so với năm 2016. Từ khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW thì số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 tăng lên 3.437 người, tăng 775 người, tương ứng tăng 29,11% so với năm 2017; và năm 2019 tăng lên 7.953 người, tăng 4.516 người, tương ứng tăng 131,3% so với năm 2018, chiếm 0,85% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Với những kết quả gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện ấn tượng trong năm 2019 cho thấy, chính sách BHXH tự nguyện đang ngày một khẳng định vị trí, vai trò đảm bảo an sinh cho Nhân dân của Đảng, Nhà nước.

Thứ nhất, về mặt chính sách: không giới hạn trần tuổi tham gia BHXH tự nguyện chỉ cần là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên; đa dạng, linh hoạt các phương thức đóng; nới rộng thời điểm đóng; quy định mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện phù hợp hơn (thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn).

Đặc biệt, từ ngày 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn: bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác. Về thời gian hỗ trợ: Tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Tham gia BHXH tự nguyện khi đủ điều kiện, người dân, người lao động được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất.

Thứ hai, về tổ chức thực hiện, BHXH Tỉnh đã tập trung và tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH tự nguyện qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: truyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông trực tiếp thông qua hội nghị khách hàng và áp dụng phương thức tuyên truyền mới qua mạng xã hội. Đặc biệt, BHXH tỉnh luôn đặt mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia, theo đó luôn kịp thời rà soát, tinh giản, rút gọn các thủ tục hành chính trong các giao dịch giữa người tham gia với cơ quan BHXH. Song song đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ luôn được quan tâm, đẩy mạnh, giao dịch điện tử cấp độ 3 được áp dụng đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia.

Hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT và mạng lưới cộng tác viên được mở rộng, đến từng xã, phường, thị trấn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách và tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, BHXH Tỉnh đã có trên 89 đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT với 688 điểm thu, mỗi điểm thu có 01 nhân viên đại lý thu đảm bảo việc phục vụ người tham gia BHXH tự nguyện một cách kịp thời, linh hoạt nhất.

Theo kế hoạch từ nay đến hết năm, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Bưu điện Tỉnh tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến người dân ở xã, phường, thị trấn. Dự kiến sẽ có trên 300 cuộc tuyên truyền BHXH tự nguyện đến các đối tượng nông dân và lao động tự do trên toàn tỉnh, phấn đấu đạt mục tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2020, từng bước tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân theo Nghị quyết 28-NQ/TW. /.

V.H