Trên 4.600 người lao động nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19

04/06/2020 07:22 AM


Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 số doanh nghiệp trong tỉnh gặp khó khăn phải cho lao động nghỉ việc tăng trên 4.600 người.

Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến 31/5/2020 tổng số lao động phải nghỉ việc là 4.669 lao động, trong đó 517 lao động tạm dừng đóng do ngừng việc, 1.342 lao động nghỉ việc không lương, 2.810 lao động nghỉ việc do lý do khác (hưu trí, tai nạn lao động, ốm đau…). Trong đó số lao động thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp, thủy hải sản chiếm 44,3%;  sản xuất công nghiệp (may mặc, giày da…) chiếm 21,2%; các lĩnh vực vận tải, khách sạn, nhà hàng, du lịch, giáo dục, văn hóa thể thao bị ảnh hưởng nhưng không nhiều. 

Tỉnh đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của Chính phủ như chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất; hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện… Vướng mắc của các doanh nghiệp là số lượng người lao động nghỉ việc nhưng không thuộc đối tượng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, do doanh nghiệp chưa chi trả 50% lương cho người lao động; một số trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký cho người lao động tham gia BHXH theo quy định (Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg).

Toàn tỉnh có 25 doanh nghiệp có nhu cầu tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất, trong đó có 14 doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ theo quy định. Để kịp thời hướng dẫn thủ tục, hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng để kịp thời hỗ trợ theo  quy định, đồng thời lập danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động để có biện pháp thích hợp./.

V.H