BHXH Đồng Tháp: tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

04/06/2020 07:03 AM


Ngày 28-29/5/2020, Đảng bộ cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Mai Thanh Hải, Uỷ viên thường vụ, chủ nhiệm UBKT, Đảng ủy khối cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đảng bộ cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp được thành lập từ ngày 11/5/2009. Trong những năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, không ngừng phấn đấu, khắc phục những hạn chế và thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ Hai đã đề ra, nổi bật là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và tiêu biểu nhiều năm liền. Đặc biệt, từ năm 2015-2020 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ sở quán triệt, lãnh chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát huy tính dân chủ tại Đại hội, các đại biểu đã đi sâu thảo luận đánh giá những kết quả và hạn chế trong 05 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ Mười ba của Đảng; văn kiện Đại hội lần thứ Tám của Đảng bộ Khối; Thảo luận đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù nhiệm vụ chính trị của ngành ngày càng mở rộng, nhưng được sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cùng với sự nổ lực phấn đấu của Ban Chấp hành đảng bộ BHXH Tỉnh, Ban Giám đốc cơ quan vượt qua những khó khăn, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành cơ bản mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ trên các mặt chính trị, tư tưởng; công tác dân vận và đoàn thể; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh;…, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả khả quan. 

Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến cuối năm 2019 so với đầu nhiệm kỳ đều tăng. Trong đó, có 96.665/242.552 lao động phi nông nghiệp tham gia BHXH, chiếm tỷ lệ 39,85% đạt 79,7% chỉ tiêu của nhiệm kỳ; có 86.495/242.552 lao động tham gia BHTN, chiếm tỷ lệ 35,66%, đạt 101,89% chỉ tiêu của nhiệm kỳ; có 1.374.056/1.599.504 dân số tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 85,91%, đạt 107,39% chỉ tiêu của nhiệm kỳ. 

Số thu BHXH, BHYT, BHTN của các năm trong nhiệm kỳ đều đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT luôn kịp thời, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng.

Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong giai đoạn tới, đại hội đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu hàng năm đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Có ít nhất 50% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có ít nhất 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân Tỉnh giao về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; các chỉ tiêu thu, chi các nguồn quỹ; 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 14% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tới cuối nhiệm kỳ, tập hợp 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện vào tổ chức đoàn thể. Hàng năm, các đoàn thể đạt vững mạnh.

Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu được 07 đồng chí đảng viên vào Ban chấp hành Đảng ủy cơ sở BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng ủy cơ sở đã bầu 07 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Phó Giám đốc quản lý điều hành BHXH Tỉnh làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu - Phó Giám đốc BHXH tỉnh làm Phó Bí thư Đảng ủy,Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Đảng ủy. Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 bằng việc thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết điều đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025