Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (1)
Lĩnh vực:
Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh; BHXH huyện, thị, thành phố