Lịch làm việc từ 13/07/2020 - 17/07/2020

25/05/2019 08:08 AM


Lịch làm việc của Lãnh đạo BHXH tỉnh Đồng Tháp

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2

13/7/2020

08g30

Dự lớp bồi dưỡng ANTT (từ ngày 13/7-15/7/2020)

HT.BHXH Tỉnh

BGĐ

 

 

 

 

Thứ 3 14/7/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4 15/7/2020

08g00

HN trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI

Phòng họp Tỉnh ủy

PGĐ Oanh

13g30

HN sơ kết BHYT và tình hình sử dụng dự toán chi KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2020

HT.UBND H.Lai Vung

PGĐ Oanh, PGĐ Vũ

Thứ 5 16/7/2020

07g30

Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quý II/2020

Phòng họp BHXH Tỉnh

BGĐ

14g00

Đối thoại với người lao động về BHXH

Phòng họp BHXH Tỉnh

PGĐ Oanh

Thứ 6 17/7/2020

07g30

HN sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

HT.BHXH Tỉnh

BGĐ