24/07/2018 01:48 PM

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2018

01/03/2013 01:52 PM

Ngày 13/08/2012 UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định 28/2012/QĐ-UBND về bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà ...

DANH MỤC CÁC BỆNH CẦN NGHỈ VIỆC ĐỂ CHỮA BỆNH DÀI NGÀY VÀ DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI HỌC SINH KHI KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2018

Bảng giá dịch vụ Khám chữa bệnh theo Quyết định 28/2012/QĐ-UBND

Công khai thực hiện dự toán 9 tháng năm 2019