Quy định đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cụ thể như sau:

1. Tất cả các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh từ số thứ tự 4 đến số 168 (Phụ lục đính kèm) không phân biệt địa giới hành chính.

2. Đối tượng người có công cách mạng, người đủ 80 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, xã trong tỉnh, trừ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Cán bộ.

3. Đối với hai bệnh viện tuyến tỉnh:

- Bệnh viện Đa Khoa Đồng Tháp, tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu các đối tượng tại mục 2 văn bản này và các đối tượng thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

- Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, tiếp nhận đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu các đối tượng tại mục 2 văn bản này và các đối tượng thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

4. Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Cán bộ tỉnh Đồng Tháp chỉ tiếp nhận đối tượng thuộc diện được Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Tỉnh quản lý.

  • TIN BÀI LIÊN QUAN